Děkujeme všem návštěvníkům a bylo jich letos opravdu hodně, za účast, podporu, fandění a i chování na festivalu. Neméně velký dík patří pánům Tomášovi a  Karlovi za perfektní zvuk i světla a „Kloučkům“ za zajištění občerstvení.
Rád bych rovněž poděkoval i všem místním, kteří se podíleli na přípravě a i nedělním úklidu areálu po celé akci. Nemohu samozřejmě opomenout všechny sponzory a dárce, bez nichž bychom vůbec nemohli podobnou záležitost zorganizovat.

V řádu dní připravíme i fotogalerii.

Nashledanou za rok!

za pořadetele:
Honza Stejskal